Ajamme asiasi.

Laiton irtisanominen

Rovaniemeläinen asiakkaamme oli löytänyt asianajotoimistomme YTK:n neuvontapuhelimen kautta. Hän kertoi, että työnantaja oli irtisanonut hänen vakituisen työsuhteensa tuotannollisilla ja taloudellisilla perusteilla.

Selvittäessämme asiaa kävi ilmi, että asiakas oli työskennellyt konsernissa muodollisesti eri yhtiön palveluksessa kuin mille yhtiölle hän oli tosiasiassa työskennellyt. Tosiasiallisessa työskentelypaikassa olisi edelleen ollut runsaasti töitä ja sinne oli vieläpä palkattu lisää työntekijöitä tekemään töitä, joita asiakaskin olisi voinut tehdä.

Tutkimme asiaa ja totesimme, että voimme vedota tosiasiallisen työnantajayhtiön taloudelliseen tilanteeseen, eikä muodollisen työnantajayhtiön mahdollisilla irtisanomisperusteilla ole asiassa merkitystä. Lisäksi asiakkaalle olisi nähdäksemme tullut joka tapauksessa tarjota töitä toisen samaan konserniin kuuluvasta yhtiöstä.

Esitimme asiakkaan puolesta työnantajalle korvausvaatimuksen työsuhteen perusteettoman päättämisen johdosta. Työnantaja kiisti vaatimuksen vedoten muodollisen työnantajayhtiön taloudelliseen tilanteeseen ja siinä tehtyihin tuotannollisiin järjestelyihin, jotka työnantajan mielestä oikeuttivat työsuhteen irtisanomiseen.

Koska työnantaja ei suostunut vaatimukseemme eikä asiaa saatu sovittua, panimme sen vireille käräjäoikeuteen, jossa työnantaja edelleen kiisti vaatimuksen. Ennen käräjäoikeuden pääkäsittelyn alkamista työnantaja kuitenkin suostui sopimaan asian summalla, joka vastasi näkemyksemme mukaan määrää, jonka asiakas olisi tullut saamaan oikeudenkäynnissä.

Asiakas sai hyvityksen perusteettomasta irtisanomisesta ja vakuutus korvasi hänen oikeudenkäyntikulunsa.