Asianajajamme palveluksessasi.

Kiinteistö- ja asuntokauppariidat

Olemme hoitaneet 1980-luvulta lähtien n. 150 erilaista omakotitalo-, asunto- sekä lomahuoneistokauppariitaa. Pyrimme pääsemään mahdollisimman pian riidan ratkaisuun sopimusperusteisesti. Tämä yleensä onnistuu n. 90 %:ssa riidoissa. Asuntokauppariidat ovat henkisesti stressaavia ja sen vuoksi ne olisi aina saatava ratkaistua ilman vuosikausia kestävää ja kallista oikeudenkäyntiä. Riidan ratkaiseminen sopimalla on yleensä niin myyjän kuin ostajan kannalta myös kokonaistaloudellisesti paras vaihtoehto.

Jos kiinteistö- tai asuntokaupassa joudutaan kuitenkin hakemaan apua tuomioistuimesta, tarvitaan rakentamisen asiantuntijoiden apua. Meillä on käytössämme asiantuntijaverkosto, jonka asiantuntemukseen luotamme ja joilla on kokemusta myös todistamisesta oikeudessa. Asiakkaallamme voi olla myös omia asiantuntijoita, joiden asiantuntemusta myös hyödynnämme.

Ostajan kannalta tärkein asia on oikea-aikainen ja -sisältöinen reklamaatio eli virheilmoitus vaatimuksineen myyjälle. Reklamointi on aina tehtävä kohtuullisessa ajassa siitä lukien, kun virhe on tullut tietoon. Tarvittaessa neuvomme asiakastamme virheen selvittelyssä, hankimme korjauskustannuslaskelmat ja teemme myös reklamaatiot. Asiakkailla on yleensä käytössä kotivakuutukseen liittyvä oikeusturvaetu, jonka selvittämisestä myös huolehdimme.

Myyjän kannalta vanhan oman tai perikunnan omistaman omakotitalon kauppa on aina riski. Ei riitä, että kauppakirjaan merkitään yksilöimättömästi, että kaupankohde myydään purkukuntoisena, mikäli kauppahinta kuitenkin vastaa käypää markkinahintaa ja kohde kuitenkin myydään pysyvään asuinkäyttöön. Tämän vuoksi myös myyjän kannattaa käyttää asianajajaa jo kaupan valmisteluvaiheessa.

Ota kiinteistö- ja asuntokauppa-asioissa yhteyttä Johannekseen  >