Asianajajamme palveluksessasi.

Liikejuridiikka

Sopimusoikeus

Liike-elämän sopimuksiin liittyy usein erityisiä toimialaan liittyviä seikkoja ja oikeudellisesti vaatia kysymyksiä, jotka edellyttävät niitä käsitteleviltä juristeilta erityistä sopimusoikeudellista kokemusta ja ammattitaitoa. Liike-elämän sopimuksissa voi olla kysymys liikekumppanin kanssa käytävistä sopimusneuvotteluista, sopimuksen laatimisesta tai sopimussuhdetta koskevista erimielisyyksistä, tai yhtiökumppanin kanssa laadittavista sopimuksista, joista tavanomaisin on osakeyhtiön osakkeiden välillä laadittava osakassopimus. Osakassopimuksen laatiminen on yleensä suositeltavaa aina, kun osakeyhtiössä on useampia kuin yksi osakas. Osakassopimus on edullinen ja tehokas keino sopia osakkeiden välisen yhteistyön sisällöstä ja ehkäistä osakkaiden riitaantumista.

Asianajaja Johannes Aholalla on vankka kokemus liike-elämän sopimusten laatimisesta ja niihin liittyvien ongelmien ratkaisemisesta ja hoitamisesta.

Riidanratkaisu ja oikeudenkäynnit

Liike-elämän riidoissa on usein kyse monimutkaisista ja taloudellisilta intresseiltään suurista asioista, jolloin oman avustajan ammattitaitoisuus korostuu. Tällöin on erityisesti syytä huolehtia siitä, että omaa asiaa hoitavalla asianajajalla on riittävä kokemus ja taito hoitaa asia siten, että lopputulos on mahdollisimman hyvä.

Ota liikejuridisissa asioissa yhteyttä Johannekseen  >