Asianajajamme palveluksessasi.

Riitojen ratkaisu ja oikeudenkäynnit

Koskipa riitasi asuntokauppaa, työsuhdetta, urakkasopimusta, vahingonkorvausta tai mitä tahansa oikeudellista ongelmaa, on asianajajasi ensimmäinen tehtävä löytää ongelmasi oikeudellisesti merkitykselliset seikat ja arvioida asiaan liittyvät näyttö- eli todisteluongelmat. Kun tämä perustyö on tehty kunnolla, on mahdollista arvioida asiakkaan menestymismahdollisuus asiassa sekä siihen liittyvät riskit. Asiakkaan kannalta on yleensä sitä parempi, mitä vähemmällä riitelyllä asia saadaan sovittua. Mikäli asiakkaan edun mukaista sovintoa ei kuitenkaan saavuteta, joudutaan asia saattamaan tuomioistuimen käsiteltäväksi. Tällöin korostuu edellä mainitun perustyön lisäksi asianajajan taito perustella ajamansa asia siten, että asiakkaan näkemys saadaan ”myytyä” asiaa käsittelevälle tuomarille.

Hoidamme jatkuvasti erityyppisiä riita-asioita tiedostaen edellä mainitut asianajajalle kuuluvat tehtävät ja vaatimukset. Valtaosan ajamistamme riita-asioista saamme sovittua, mutta silloin kun joudumme viemään ne oikeuteen, saavat asiaa käsittelevät tuomarit meiltä terävän analyysin ja argumentoinnin. Useimmiten se johtaa asiakkaamme kannalta hyvään lopputulokseen.

Riita-asioihin on usein saatavissa asianajokuluja kattava oikeusturvavakuutus tai valtion kustantama oikeusapu. Hoidamme niiden hakemisen asiakkaidemme puolesta.

Ota riita-asioissa yhteyttä Johannekseen  >