Ajamme asiasi.

Kuolinpesän jakaminen

Lappilaisen kuolinpesän osakkaat olivat keskenään riitaisia. Heillä ei ollut varsinaisesti näkemyseroa perinnön jakamisesta, mutta he eivät pystyneet yhteistyöhön vanhojen riitaisuuksien vuoksi. Siksi yksi pesän osakkaista pyysi käräjäoikeutta määräämään toimistomme asianajajan kuolinpesään pesänjakajaksi.

Käräjäoikeuden päätöksen jälkeen kutsuimme välittömästi osakkaat kokoukseen, jossa keskusteltiin kuolinpesän jakamisesta. Kun osakkaat olivat jaon sisällöstä samaa mieltä, pyysimme ja saimme heiltä valtuutuksen myydä pesään kuulunut omaisuus sekä päättää pesän pankkitilit.

Noin kahden ja puolen kuukauden kuluttua pesänjakajan määräämistä koskevasta päätöksestä kuolinpesän omaisuus oli muutettu rahaksi, perinnönjaon sisällöstä oli sovittu osakkaitten kesken ja rahavarat oli tilitetty pesän osakkaille.