Asianajajamme palveluksessasi.

Yrityssaneeraus ja konkurssi

Yrityssaneeraukseen hakeutuminen ja yrityssaneerausmenettely

Yrityssaneerauksen avulla on mahdollista pelastaa elinkelpoinen eli sinänsä kannattava liiketoiminta, jota rasittaa aikaisemmista ongelmista aiheutunut liiallinen velkataakka. Saneerausmenettelyyn kuuluu kaksi erillistä vaihetta, menettelyn hakeminen ja myönteisesti ratkaistusta hakemuksesta seuraava, yleensä yrityssaneerauksen selvittäjän vetämänä tapahtuva varsinainen saneerausmenettely.

Olemme laatineet lukuisia saneeraushakemuksia ja hoitaneet kymmeniä yrityssaneerauksia selvittäjän roolissa. Olemme osallistuneet myös nk.vapaaehtoisiin saneerausmenettelyihin, joissa velkojen järjestelystä sovitaan velallisen ja velkojien kesken ilman lakisääteistä saneerausmenettelyä. Yrityksen taloudellisiin ongelmiin on tärkeää reagoida ajoissa. Mikäli liiketoimintanne on kannattavaa mutta liiallisen velkataakan rasittamaa, ottakaa meihin viipymättä yhteyttä niin selvitämme mahdollisuutenne vapaaehtoiseen tai lakisääteiseen yrityssaneeraukseen.

Konkurssi

Konkurssimenettely on keino päättää liiketoiminta silloin, kun yritys ei pysty liiallisen velkaantumisen tai liiketoiminnan hiipumisen vuoksi selviytymään velvoitteistaan, ja kun yrityssaneerausmenettelyä ei jostain syystä pidetä tarkoituksenmukaisena. Konkurssissa tuomioistuin määrää pesänhoitajan, joka selvittää konkurssiin asetetun yhtiön tai henkilön tilanteen, varat ja velat, realisoi omaisuuden ja jakaa sen velkojille. Hoidossamme on jatkuvasti useita konkurssipesiä. Pesänhoitajan tehtävässä korostuu konkurssimenettelyn eri osapuolten intressien yhteensovittaminen siten, että velkojille tuleva jako-osuus pystytään maksimoimaan, huomioiden samalla velallisen lakisääteiset oikeudet.

Ota yrityssaneeraukseen ja konkurssiin liittyvissä asioissa yhteyttä Johannekseen  >