Asianajajamme palveluksessasi.

Ympäristöasiat

Ympäristöä koskeva asiat ovat kasvavassa määrin sääntelyn kohteena. Eri aloilla toimivien elinkeinonharjoittajien on otettava huomioon lainsäädännön toiminnalle asettamat vaatimukset sekä toiminnan mahdollinen luvanvaraisuus.

Yksityishenkilöä koskevia ympäristöoikeudellisia asioita ovat puolestaan esimerkiksi maankäyttöä ja rakentamista koskevat lupa-asiat sekä muut omaa asuinympäristöä koskevat viranomaispäätökset.

Hoidamme erilaisia lupa-asioita ja muita viranomaispäätöksiä koskevia hallintoriitoja.

Ota ympäristöön liittyvissä asioissa yhteyttä Johannekseen  >