Asianajajamme palveluksessasi.

Sopimukset

Sopimusneuvottelut ja sopimuksen laatiminen

Asianajajan käyttäminen tulee useimmiten huomattavasti edullisemmaksi sopimusta laadittaessa kuin riideltäessä myöhemmin epäselvän tai epäedullisen sopimuksen vuoksi. Sen vuoksi tavanomaista monimutkaisemmat tai laajemmat sopimukset kannattaa tarkastuttaa asianajajalla ennen niihin sitoutumista. Huolellinen sopimusten hallinta on tärkeä osa yritysten kokonaisvaltaista riskienhallintaa.

Sopimusriidat

Epäselvä tai tulkinnanvarainen sopimus on omiaan aiheuttamaan riskin osapuolten riitautumisesta sopimussuhteen vuoksi. Asianmukaisesta sopimuksesta huolimattakin sopimussuhteen osapuolet voivat joskus riitautua. Tällöin on syytä turvautua hyvissä ajoin asiantuntevan lakimiehen puoleen oikeuksien menettämisriskin ehkäisemiseksi.

Hoidamme vahvalla asiantuntemuksella niin sopimuksen valmisteluun, tulkintaan kuin sopimusriitoihin liittyvät asiat.

Ota sopimuksiin liittyvissä asioissa yhteyttä Johannekseen  >