Asianajajamme palveluksessasi.

Perheoikeus

Avioliitto ja avioero

Avioliitto muodostaa sen osapuolten välille erityisen oikeudellisen suhteen, jolla on myös taloudellisia vaikutuksia. Ne ilmenevät erityisesti avioliiton päättyessä, tapahtuipa se avioeron tai aviopuolison kuoleman vuoksi. Yksinkertaistaen ilmaistuna avioliiton olennaisin taloudellinen merkitys on se, että aviopuolisot säilyttävät oman omaisuutensa avioliiton aikana, ja sen päätyttyä puolisoiden mahdollinen varallisuusero tasataan siten, että enemmän omistavan puolison tulee luovuttaa toiselle osapuolelle varoja. Avioliiton taloudellisiin vaikutuksiin on mahdollista ja usein myös syytä varautua aviopuolisoiden välisellä keskinäisellä testamentilla ja avioehtosopimuksella. Ne voidaan tehdä joko ennen avioliiton solmimista tai sen aikana. Avioliiton päättyessä voi olla tarpeen turvautua oikeudelliseen avustajaan omien oikeudellisten ja taloudellisten intressien turvaamiseksi.

Lasten huolto, asuminen ja tapaaminen

Kun lapsen vanhemmat eivät asu yhdessä, on tarpeen järjestää lapsen huoltoon, asumiseen ja tapaamiseen liittyvät asiat. Niiden järjestämisessä ja niistä sopimisessa auttavat ensisijaisesti kunnan palveluksessa olevat lastenvalvojat. Mikäli huoltoa, asumista ja tapaamista koskevia asioita ei saada sovittua, on syytä ottaa mahdollisimman hyvissä ajoin yhteyttä niitä hoitavaan asianajajaan. Toimistomme asianajajilla ja lakimiehillä on pitkä kokemus lapsia koskevien oikeudellisten asioiden hoitamisesta. Pyrimme aina ensisijaisesti asioiden sopimiseen mahdollisimman nopeasti välttäen erityisesti lapsen kannalta haitallista riitelyä, ja yleensä onnistummekin siinä. Tarpeen vaatiessa asioita koskevat riidat joudutaan kuitenkin saattamaan tuomioistuimen käsiteltäväksi.

Avoliitto

Avoliiton taloudelliset vaikutukset ovat avioliittoa vähäisemmät, eikä siinä ole avioliiton tyyppistä järjestelmää osapuolten varallisuuserojen tasaamiseksi liiton päättyessä. Vuonna 2011 voimaan tulleen lain perusteella avopuolisoiden yhteisen talouden hyväksi vastikkeetta työskennellyt puoliso on kuitenkin tietyissä tilanteissa oikeutettu saamaan toiselta osapuolelta hyvitystä avoliiton päättyessä. Lisäksi laki mahdollistaa pesänjakajan määräämisen suorittamaan avopuolisoiden välisen omaisuuden erottelun, mikäli he eivät pääse asiasta sopimukseen avoliiton päättyessä.

Ota perheoikeusasioissa yhteyttä Johannekseen  >