Asianajotoimisto
Lukkarila & Ahola Oy

Asianajotoimisto Lukkarila & Ahola Oy on Rovaniemen vanhin mutta samalla edelleen virkeä ja terävä, aikaansa seuraava asianajotoimisto, joka tarjoaa parhaan mahdollisen avun oikeudelliseen ongelmaasi.

Kuulumme valtakunnalliseen itsenäisten asianajotoimistojen Opuslex-verkostoon. Asianajotoimisto Lukkarila & Aholan Oy:n asianajajat ovat Suomen Asianajajaliiton jäseniä.

Asianajajasi Rovaniemellä.

Asianajajasi Rovaniemellä.

Asianajotoimisto
Lukkarila & Ahola Oy

Asianajotoimisto Lukkarila & Ahola Oy on Rovaniemen vanhin mutta samalla edelleen virkeä ja terävä, aikaansa seuraava asianajotoimisto, joka tarjoaa parhaan mahdollisen avun oikeudelliseen ongelmaasi.

Kuulumme valtakunnalliseen itsenäisten asianajotoimistojen Opuslex-verkostoon. Asianajotoimisto Lukkarila & Aholan Oy:n asianajajat ovat Suomen Asianajajaliiton jäseniä.

palvelut

Asianajotoimisto Lukkarila & Ahola Oy palvelee niin yrityksiä, kuntia, yhdistyksiä kuin muitakin yhteisöjä perheitä ja yksityishenkilöitä unohtamatta. Pitkä kokemus alalta on tuonut meille myös rutkasti asiakaspalveluhenkisyyttä.

Toimistomme sijaitsee Rovaniemellä, mutta palvelemme asiakkaitamme ympäri Lappia ja Suomea, paikan päällä tai etäyhteyksin.

Riitojen ratkaisu ja oikeudenkäynnit

Hoidamme jatkuvasti erityyppisiä riita-asioita tiedostaen asianajajalle kuuluvat tehtävät ja vaatimukset. Valtaosan ajamistamme riita-asioista saamme sovittua, mutta silloin kun joudumme viemään ne oikeuteen, saavat asiaa käsittelevät tuomarit meiltä terävän analyysin ja argumentoinnin. Useimmiten se johtaa asiakkaamme kannalta hyvään lopputulokseen.

Lue lisää >

kiinteistö- ja asuntokauppariidat

Olemme hoitaneet 1980-luvulta lähtien n. 150 erilaista omakotitalo-, asunto- sekä lomahuoneistokauppariitaa. Pyrimme pääsemään mahdollisimman pian riidan ratkaisuun sopimusperusteisesti. Tämä yleensä onnistuu n. 90 %:ssa riidoissa. Asuntokauppariidat ovat henkisesti stressaavia ja sen vuoksi ne olisi aina saatava ratkaistua ilman vuosikausia kestävää ja kallista oikeudenkäyntiä.

Lue lisää >

Perinnönjako

Perittävän kuoltua on ensimmäisenä oikeudellisena toimena yleensä perunkirjoituksen hoitaminen. Toimistomme hoitaa vaativatkin perunkirjoitukset ammattitaitoisesti ja kustannustehokkaasti.

Perinnönjako taas on mahdollista suorittaa perunkirjoituksen jälkeen.

Perintöoikeudellisissa asioissa korostuu usein asianajajan taito selostaa perinnön jakamiseen liittyvät oikeudelliset seikat asian osapuolille siten, että perinnön jakamiseen liittyvä tai muu perintöoikeudellinen ongelma on sovittavissa osapuolten kesken ilman kuluja aiheuttavaa riitelyä.

Olemme hoitaneet lukuisia perintöoikeudellisia toimeksiantoja pesän osakkaan avustajan, pesänselvittäjän tai pesänjakajan roolissa.

Lue lisää >

perhe

Hoidamme jatkuvasti erityyppisiä perheoikeuteen liittyviä asioita. Saat meiltä avun niin avioliiton solmimiseen, avioeroon, avoliittoon, lasten huoltoon, asumiseen ja tapaamiseen liittyvissä asioissa.

Lue lisää >

työsuhdeasiat

Työsuhdetta koskee lukuisa määrä erilaisia säännöksiä, mikä voi aiheuttaa erilaisia oikeudellisia tulkinta- ja riitatilanteita työsuhteen osapuolten kesken. Asianajajan hoitamista ja oikeuden käsiteltäviksi joutuvista työoikeudellisista asioista tavanomaisimpia ovat työsuhteen päättämisen eli irtisanomisen tai purkamisen laillisuutta koskevat asiat.

Lue lisää >

Rikosasiat

Jos joudut osalliseksi rikosprosessiin joko rikoksen uhrina eli asianomistajana tai vastaajana, on syytä ottaa hyvissä ajoin yhteys asianajajaan omien oikeuksiensa suojelemiseksi.

Käyttäessämme palveluitamme rikosasian asianomistajana varmistut siitä, että saat sinulle aiheutuneista vahingoista mahdollisimman hyvän korvauksen ja että asiasi hoidetaan myös muutoin oikeudenkäynnissä niin, että syyte ja korvausvaatimukset hyväksytään oikeudessa.

Lue lisää >

Yrityssaneeraus ja konkurssi

Olemme laatineet lukuisia saneeraushakemuksia ja hoitaneet kymmeniä yrityssaneerauksia selvittäjän roolissa. Olemme osallistuneet myös nk.vapaaehtoisiin saneerausmenettelyihin, joissa velkojen järjestelystä sovitaan velallisen ja velkojien kesken ilman lakisääteistä saneerausmenettelyä.

Hoidossamme on jatkuvasti myös useita konkurssipesiä. Pesänhoitajan tehtävässä korostuu konkurssimenettelyn eri osapuolten intressien yhteensovittaminen siten, että velkojille tuleva jako-osuus pystytään maksimoimaan, huomioiden samalla velallisen lakisääteiset oikeudet.

Lue lisää >

liikejuridiikka

Liike-elämän sopimuksiin liittyy usein erityisiä toimialaan liittyviä seikkoja ja oikeudellisesti vaatia kysymyksiä, jotka edellyttävät niitä käsitteleviltä juristeilta erityistä sopimusoikeudellista kokemusta ja ammattitaitoa.

Asianajaja Johannes Aholalla on vankka kokemus liike-elämän sopimusten laatimisesta ja niihin liittyvien ongelmien ratkaisemisesta ja hoitamisesta.

Lue lisää >

sopimukset

Asianajajan käyttäminen tulee useimmiten huomattavasti edullisemmaksi sopimusta laadittaessa kuin riideltäessä myöhemmin epäselvän tai epäedullisen sopimuksen vuoksi.

Hoidamme vahvalla asiantuntemuksella niin sopimuksen valmisteluun, tulkintaan kuin sopimusriitoihin liittyvät asiat.

Lue lisää >

kaupanvahvistus

Toimistomme asianajalla Johannes Aholalla on kaupanvahvistajan oikeudet.

Lue lisää >

henkilökunta

Asianajajalla tarkoitetaan oikeudellisia palveluja tarjoavaa Suomen Asianajajaliiton valvonnan alaista lakimiestä, joka on velvollinen noudattamaan toiminnassaan hyvää asianajotapaa. Kaikki toimistomme asianajajat ovat Suomen Asianajajaliiton jäseniä.

Asianajotoimistomme vahvuuksia ovat vankka kokemus, asiantuntemus ja luotettavuus.  Tarjoamme apuamme kaikkiin lakiasioihisi aina ennakoivasta konsultoinnista oikeudenkäynteihin asti. 

Johannes Ahola

Asianajaja, varatuomari, ekonomi

puh. 0400 409 608
mail johannes.ahola@lukkarila-ahola.fi

 

ota yhteyttä

Täytä oheinen lomake, niin olemme sinuun yhteydessä mahdollisimman pian.

Ota yhteyttä

asiakaskokemuksia

Hyvän asianajajan tunnistaa siitä, että hän ottaa asiakkaan oikeudellisen ongelman huolekseen ja ratkaisee sen asiakkaan kannalta parhaalla mahdollisella tavalla ja kustannustehokkaasti.

Ohessa on kuvaus muutamasta hoitamastamme todellisesta tapauksesta, joiden avulla saa käsityksen tavastamme hoitaa asiakkaidemme asioita.

Yrityssaneerausmenettely

Yrityssaneerausmenettely

Lappilainen tukkukaupan alan yritys oli ajautunut taloudellisiin vaikeuksiin luottotappioiden ja tappiollisten yhteistyösopimusten vuoksi. Yritys hakeutui yrityssaneeraukseen ja toimistomme asianajaja määrättiin yrityssaneerauksen selvittäjäksi....

Hometalotapaus

Hometalotapaus

Rovaniemeläinen nuori perhe oli ostanut unelmiensa kodin. Noin kahden vuoden kuluttua kaupanteosta talon asukkaat alkoivat saada oireita, jotka viittasivat sisäilmaongelmaan. Talossa ilmeni myös tunkkaista hajua. Perhe teetti asunnossa tutkimuksen rovaniemeläisellä...